Paikan henki – kotimuseoihin keskittyvä konferenssi järjestetään Järvenpäässä marraskuussa

Järvenpää-talossa järjestetään kaksipäiväinen konferenssi Paikan henki – kotimuseot muuttuvassa maailmassa 17.–18.11.2022.

Kotimuseot, henkilöhistorialliset museot, suurmiesmuseot, taiteilijamuseot, keräilijämuseot, ateljeekodit, taiteilijakodit – kotimuseot tunnetaan monilla nimillä. Menneinä vuosikymmeninä näihin merkkihenkilöiden muistoja vaalimaan perustettuihin paikkoihin on suhtauduttu enimmäkseen kunnioituksella.

Toisinaan kotimuseoita on pidetty muuttumattomina, lähes mausoleumin kaltaisina kohteina. Kuitenkin, kuten muutakin museoalaa kohtaan, myös kotimuseoihin kohdistuu nykyaikana lukuisia muutospaineita ja vaateita perustella museaalista ja yhteiskunnallista arvoaan. Niiltä toivotaan sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, houkuttelevia kävijäsisältöjä ja elämyksellisyyttä. Samalla kun rahoittajien puolelta museoilta odotetaan uusia aloitteita, virtuaalisuutta ja vaikuttavuutta, odottavat kävijät usein niiltä muuttumattomuutta, autenttisuutta ja visuaalista matkaa menneisyyteen. Nämä yhtäaikaiset muutoksen ja muuttumattomuuden paineet asettavat kotimuseot kiperän tilanteen eteen, jossa ne joutuvat yhtäältä perustelemaan relevanssiaan pysyvinä instituutioina ja toisaalta uudistamaan jatkuvasti toimintaansa.

Kutsumme nyt museoalan ammattilaiset – ja erityisesti suomalaisen kotimuseokentän – osallistumaan tähän kulttuuriperinnöllisesti merkittävien museoiden tulevaisuuksia koskevaan keskusteluun. Paikan henki -konferenssin tavoitteena on tiivistää kotimuseoiden ammatillista verkostoa ja tarjota vertaistukea, parantaa niiden kykyä ottaa vastaan tulevien vuosien taloudellisia ja toiminnallisia haasteita sekä tehostaa kotimuseoissa työskentelevien museoammattilaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttavuuskeskusteluun.

Vaikka kotimuseoita perustettiin Suomessa enimmäkseen 1950–70-luvuilla, ei yhteisiä tapaamisia ole juuri järjestetty, ja kokonaiskuva kentästä on hajanainen. Paikan henki -konferenssin tavoitteena on käynnistää keskustelu kotimuseoita yhdistävistä haasteista, niiden vahvuuksista ja tärkeimpänä: niiden valtaisasta tulevaisuuspotentiaalista.

Keskeiset teemat ovat autenttisuus erilaisine merkityksineen, kotimuseoiden muuttuva kävijäsuhde sekä yhteiskunnallisen ja museaalisen arvon määrittely. Näiden teemojen kautta etsimme vastauksia kysymykseen: Millainen tulevaisuus kotimuseoilla on edessä kohti 2030-lukua tultaessa? Puheenvuorot liikkuvat kotimuseoiden toimintakentillä, ja käsittelevät identiteettiä, tarinoita, nationalismia, paikan merkitystä ja ajan ja paikan nostalgiaa. Key note -puheenvuorot kuullaan valtiotieteen dosentti Antto Vihmalta, museotutkimuksen professori emerita Kerstin Smedsiltä ja kulttuuriperintötutkija Caroline Wallisilta. Konferenssissa nostetaan esiin lisäksi useita tapauksia suomalaiselta kotimuseokentältä, ja osallistujilla on mahdollisuus työstää teemoja viidessä museotyötä eri suunnista lähestyvässä työpajassa.

Tervetuloa mukaan kuulemaan, kokemaan, osallistumaan keskusteluun!

Tapahtumaa on tukenut Järvenpään taidemuseo, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Mannerheim-säätiö ja ICOM:n kansainvälinen talomuseoiden komitea DEMHIST.

Aika ja paikka: Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, 17.-18.11.2022  

Yhteydet Järvenpäähän: Järvenpää-talon sijainti: Hallintokatu 4. Rautatieasemalta 100 m, linja-autoasemalta 500 m, lentokentältä 22 km, hotellilta 200 m (hotelli Sointu). Juna-aikataulut, ks. HSL (D-vyöhyke) ja VR. Bussiaikataulut, katso Matkahuolto. Autoilijoille Järvenpää-talon yhteydessä on maksuttomia pysäköintipaikkoja. Lisää maksuttomia pysäköintipaikkoja (24h) osoitteessa Kirjastokatu 8.

Majoitus: Järvenpäässä majoitusta tarjoaa hotelli Sointu, Hotelli Sointu Järvenpää – Laadukasta majoitusta aamiaisella

Osallistumismaksu: yksi päivä 40 eur / kaksi päivää 80 eur / + illalliskortti 60 eur

Ilmoittaudu mukaan alla olevista linkeistä:

Konferenssi Järvenpää-talossa 17.–18.11.2022 

Hinta sisältää lounaan ja kahvit!

Aikataulu:

TORSTAI 17.11.2022

9:00-9:30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali

9:30-10:00 Tilaisuuden avaus, tervetuliaispuheenvuoro Yvonne Ploum (Kansainvälinen talomuseoiden komitea DEMHIST)

10:00-11:00 Keynote 1, Caroline Wallis: In and out of a full house: perspectives on nationalism, identify, heritage and sketches of possible futures for house museums

11:00-12:00 Keynote 2, Kerstin Smeds: Paluu hylättyyn taloon – paikka, aika ja identiteetti

12:00-13:00 Lounas Järvenpää-talossa

13:00-14:40 Kotimuseoiden ääniä, osa 1: Kävijät, narratiivit, fiktio ja fakta

 • Sanna-Mari Niemi: Fiktion mahdollisuudet (kirjailija)kotimuseoissa
 • Salla Heino ja Heidi Kallioinen: Kotimuseon tomutus. Juhlavuoden hankkeet Sinebrychoffin taidemuseossa
 • Sanna Valoranta-Saltikoff: Kotimuseoiden muuttuva rooli ja muuttuvat narratiivi
 • Anne-Maija Malmisalo-Lensu: Kävijöiden motiivit ja odotukset vierailulle Alvar Aallon kotimuseoissa
 • Leena Hannula: Onko fiktiolla paikkaa kotimuseossa, jonka tehtävä on kertoa historiasta?

14:40-15:00     Kahvi

15:00-16:30     Kotimuseoiden ääniä, osa 2: Arvot

 • Kalle Kallio: Lenin museo – Epähenkilön oma museo
 • Laura Gutman: Villa Reire – A Study Case     
 • Ilona Tuomi: Suomen asutusmuseo – Löytöretki elettävään elämään?                  
 • Juho Haavisto: ITE-taidekohteet kotimuseoina ja taideluomina

klo 17-20         Iltaohjelma ja illallinen ravintola Huvilassa

PERJANTAI 18.11.2022

8:30-9:30 Aamukahvi

9:30-10:30 Keynote 3, Anna Kajander: Kuinka kodikkuus aistitaan? – Tutkimushanke SENSOMEMOn näkökulmia affektiiviseen materiaalisuuteen 

10:30-11:30 Kotimuseoiden ääniä, osa 3: Autenttisuus

 • Lotta Nylund: Paikan hengen säilyttämisen haasteet kotimuseossa – esimerkki  Villa Gyllenberg
 • Tuula Juvonen: Kotimuseoiden sateenkaareva potentiaali
 • Ulla Kinnunen: Autenttisuus Tuusulan museokohteissa

11:30-12:30    Lounas Järvenpää-talossa

12:30-14:30    Työpajat, valitse ilmoittautuessasi yksi (1), ks. alempaa lisätiedot:

 1. Tervetuloa dynaamiseen museoon! Leena Paaskoski
 2. Arvovalintoja vai ainoastaan arvoja ja valintoja? Nina Robbins
 3. Museoni identiteetti osana kotimuseokenttää. Liisa Oikari
 4. Kuinka estän istumasta? Julia Donner, Pälvi Myllylä, Tuija Wahlroos
 5. Tulevaisuuden ilmastotaitoja – luovan kirjoittamisen työpaja. Henna Laininen

14:30-15:30     Kotimuseokentän yhteinen keskustelu, moderaattori Mari Viita-aho.

Keskustelijat
Julia Donner, museonjohtaja, Ainola
Eero Salmio, tutkija, Helsingin kaupunginmuseo
Ann-Cathrin Rothlind, ma. konservaattori, Statens historiska museer
Jaana Tamminen, Järvenpään museopalveluiden päällikkö

15:30   Tilaisuus päättyy

Työpajojen kuvaukset:

Työpajat pidetään pe 18.11.22 klo 12:30–14:30

Tervetuloa dynaamiseen museoon!

Leena Paaskoski, dosentti, kehittämisjohtaja, Suomen Metsämuseo Lusto

Työpajassa käsittelemme yhdessä museoiden perimmäisiä kysymyksiä: olemassaolon tarkoitusta, supervoimia, maailman viheliäisiä ongelmia ja toivottuja tulevaisuuksia. Dynaaminen museo on yhteiskunnallisesti vaikuttavamman museon konsepti. Sen mukaisesti museo käyttää vahvuuksiaan ja kykyjään siellä, missä sitä tämän päivän yhteiskunnassa erityisesti tarvitaan. Työpajassa vuorottelevat alustukset, osallistujien omat pohdinnat ja yhteiset keskustelut siitä, mitä dynaaminen museo voisi kunkin kotimuseon osalta tarkoittaa.

**

Arvovalintoja vai ainoastaan arvoja ja valintoja?

Nina Robbins, museologian dosentti, taidekonservaattori

Oletko pysähtynyt pohtimaan arjen museotyötäsi määrittäviä arvoja? Arvoja käsittelevässä työpajassa joudumme konkreettisten valintojen äärelle. Mitä tehdä kokoelmien arvovalintojen kanssa, kun valittavana ei ole ideaaleja vaihtoehtoja ja jonkin asteinen kompromissi on saavutettava. Onko kokoelmatyössä mahdollista tehdä pitkäkestoisia päätöksiä ja arvovalintoja, vai olemmeko arjen puristuksessa pakotettuja ainoastaan lyhyen tähtäimen päätöksiin, jolloin työtämme ohjaavat arvot jäävät joskus opintojen kuluessa kuulluksi nostalgiaksi? Työpajassa keskustelemme myös siitä, onko arvovalintojen kohdalla mahdollista saavuttaa yleistä ammatillista yhtenäisyyttä?

***

Museoni identiteetti osana kotimuseokenttää

Liisa Oikari, tutkija, Mannerheim-museo

Mitkä ovat museoni vahvuuksia, entä heikkouksia? Miten museoni lukeutuu osaksi kotimaista kotimuseokenttää, entä kansainvälistä? Mikä tekee museostani ainutlaatuisen?

Työpajassa pohditaan kotimuseoiden identiteettiä. Osallistujat tarkastelevat museotaan eri näkökulmien ja kysymysten kautta, tarkoituksena syventää omaa ymmärrystään museonsa merkityksellisyydestä ja ainutlaatuisuudesta. Yhteisessä keskustelussa osallistujamuseoiden kesken museoita tarkastellaan osana laajempaa kokonaisuutta, kotimaista kotimuseo – ja museokenttää.

Keskustelussa pohditaan museoita yhdistäviä tekijöitä, sekä pyritään hahmottamaan kotimuseoiden yhdessä muodostamaa kuvaa menneisyydestä. Lisäksi tarkastellaan suomalaisia kotimuseoita osana kansainvälistä kotimuseokenttää.

**

Kuinka estän istumasta?

Julia Donner (Ainola), Pälvi Myllylä (Visavuori) ja Tuija Wahlroos (Gallen-Kallelan museo), Aikamatkoja-hankkeen ohjausryhmä

Millä keinoilla suojelen museoni interiööriä? Millä keinoilla huolehdin museoni ympäristöstä? Millä keinoilla voin kertoa museossani tarinaa?

Aikamatkoja-hankkeen työpaja keskittyy kotimuseoiden esineturvallisuuteen. Rennosti ns. learning cafe-tekniikalla keskustellen toteutettava työpaja pyrkii jakamaan hyviksi todettuja käytäntöjä ja tuottamaan kokeilukelpoisia ideoita esineturvallisuutta edistämään. Aikamatkoja (2021–2023) on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama, Visavuoren, Ainolan ja Tarvaspään johtama kulttuurimatkailuhanke, jossa kehitetään taiteilijamuseoiden välistä yhteistyöverkostoa ja avataan niiden välille yhteinen matkailureitti.

**

Tulevaisuuden ilmastotaitoja – luovan kirjoittamisen työpaja

Henna Laininen, taiteilija, kuvataiteen väitöskirjatutkija, Taideyliopiston Kuvataideakatemia, www.hennalaininen.net

Minkälaisia taitoja museotyöntekijät tarvitsevat muuttuvissa olosuhteissa toimimiseen? Minkälaisia mahdollisten tulevaisuuksien siemeniä meissä itää, ja miten kirjoittaa niitä näkyväksi?

Luovan kirjoittamisen työpajassa pohditaan keskustellen, itse kirjoittaen ja kehollisesti kokeillen tulevaisuuden taitoja sekä kotimuseoiden roolia ilmastokriisissä. Harjoituksia tehdään yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Työpajan jälkeen osallistujat saavat sähköpostitse lukuvinkkilistan sekä muutamia ympäristökysymyksiin liittyviä kirjoitusharjoituksia, joita voi hyödyntää museotyössä. Luovan kirjoittamisen työpaja tarjoaa välineitä paitsi yleisötyöhön, myös kotimuseon toiminnan pohtimiseen ja suuntaamiseen. Mukaan mahtuu 15 ensin ilmoittautunutta.

Työryhmä:

Liisa Oikari, tutkija, Mannerheim-museo
Nina Robbins, museologian dosentti, taidekonservaattori
Jaana Tamminen, Järvenpään museopalveluiden päällikkö
Mari Viita-aho, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Johanna Virtala, konferenssiavustaja

Jaa juttu:
Footer is loading...